عکس یا حسین (ع) دهستان سیه بنوئیه - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1392
ساخت ماکت بین الحرمین در جوار حسینیه سیه بنوئیه - سه شنبه بیست و ششم آذر 1392